Mimořádná nabídka

Na prodej

Prodej stavební parcely Olšová Vrata

K pronájmu

Novinky

Elektronická dražba podílu ve výši 5862/205387 – byt 2+1 Bukovany

Předmětem dobrovolné elektronické dražby je podíl ve výši 5862/205387, který představuje bytovou jednotku 2+1 o ploše 58 m2 v katastrálním území Bukovany. Bytová jednotka je v původním stavu, okna dřevěná zdvojená. Bytová jednotka je...Read more

Dražba elektronická pozemků v k.ú. Polešovice

Elektronická dražba dvou na sebe navazujících pozemků v obci Polešovice na místě bývalé zástavby rodinnými domy. Podíl ve výši 1/4 na parcele p.č.st. 62/1 – zastavěná plocha a nádvoří o ploše 86 m2, jejíž součástí je stavba...Read more

Elektronická dražba podílů na pozemcích k.ú. Polešovice

Elektronická dražba podílů na osmi zemědělských pozemcích v katastrálním území Polešovice. Podíl ve výši 1/18 na parcele p.č. 2384 o ploše 1 032 m2 , podíl ve výši 13/10872 na parcele p.č. 1995/203 o ploše 15 995 m2, na parcele p.č....Read more